Adv1

Bảng giá dịch vụ

 Bảng Giá Trung Tâm Răng Hà Nội
 (bắt đầu từ ngày 01/06/2017)

STT Tên dịch vụ Đơn giá Đơn vị tính
1 Nhổ răng sữa bôi tê 20.000 chiếc
2 Nhổ răng sữa tiêm tê 30.000 chiếc
3 Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng cửa 300.000 chiếc
4 Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng hàm 500.000 chiếc
5 Nhổ răng vĩnh viễn nhóm răng hàm (khó) 700.000 chiếc
6 Nhổ răng cửa vĩnh viễn lung lay 200.000 chiếc
7 Nhổ răng hàm vĩnh viễn lung lay 300.000 chiếc
8 Nhổ răng khôn (tùy mức độ) 700.000 - 2 tr chiếc
9 Cắt lợi chùm 200.000 răng
10 Chụp phim Panorama (hoặc Cephalometric) 100.000 phim
11 Lấy cao răng + đánh bóng 100.000 2 hàm
12 Thổi cát 80.000 2 hàm
13 Hàn theo dõi 50.000 chiếc
14 Hàn răng vĩnh viễn 120.000 chiếc
15 Hàn răng sữa sâu ngà 100.000 chiếc
16 Hàn cổ răng 150.000 chiếc
17 Hàn răng thẩm mỹ 300.000 chiếc
18 Điều trị tủy răng sữa 300.000 chiếc
19 Điều trị tủy răng vĩnh viễn nhóm răng cửa 400.000 chiếc
20 Điều trị tủy răng vĩnh viễn nhóm răng hàm nhỏ 700.000 chiếc
21 Điều trị tủy răng vĩnh viễn răng hàm lớn 800.000 chiếc
22 Điều trị tủy Công nghệ cao (mỗi răng cộng thêm) 100.000 chiếc
23 Nền hàm tháo lắp nhựa cứng 1 răng 300.000 hàm
24 Nền hàm nhựa dẻo bán phần 1.200.000 hàm
25 Nền hàm nhựa dẻo toàn phần 2.500.000 hàm
26 Nền hàm khung kim loại 1.500.000 hàm
27 Nền hàm khung Titan 3.000.000 hàm
28 Lên răng nhựa thường 150.000 răng
29 Lên răng nhựa ngoại 200.000 răng
30 Lên răng Composite 500.000 răng
31 Răng sứ thường 1.200.000 chiếc
32 Răng sứ Titan 2.000.000 chiếc
33 Răng sứ Titan Berlin 2.500.000 chiếc
34 Răng sứ Zico 5.000.000 chiếc
35 Răng sứ Cercon HT 6.000.000 chiếc
36 Răng sứ Emax 6.000.000 chiếc
37 Răng sứ Ceramil 6.500.000 chiếc
38 Răng sứ Nacera 7.000.000 chiếc
39 Răng sứ quý kim 8.000.000 chiếc
40 Implant Hàn Quốc 16.500.000 chiếc
41 Implant Mỹ 23.000.000 chiếc
42 Implant Đức 22.000.000 chiếc
43 Implant Pháp 22.000.000 chiếc
44 Implant Straumann 30.000.000 chiếc
45 Nâng xoang (mỗi răng) 2,5 Tr - 5 Tr răng
46 Tẩy trắng 2 hàm tại nhà 1.500.000 2 hàm
47 Tẩy trăng 2 hàm tại PK 2.500.000 2 hàm
48 Gắn đá thẩm mỹ 300.000 - 500.000 viên
49 Hàm tiền chỉnh nha Trainer 1.200.000 hàm
50 Hàm Twice Care 3.000.000 hàm
51 Hàm I2, I3 1.500.000 hàm
52 Chỉnh nha cố định 2 hàm (tùy mức độ) 20 Tr - 35 Tr hàm
53 Chỉnh nha cố định 1 hàm (tùy mức độ) 13 Tr - 18 Tr hàm
54 Hàm nong nhanh 5.000.000 hàm
55 Hàm nong  tháo lắp 2.000.000 hàm
56 Vít neo giữ (phục vụ chỉnh nha) 2.000.000 chiếc
57 Máng chống ê buốt, viêm lợi, tẩy răng 300.000 2 hàm
58 Thuốc điều trị viêm lợi 200.000 lọ
59 Thuốc tẩy trắng 15% 300.000 tuýp
60 Thuốc tẩy trắng 20% 400.000 tuýp

Copyright © 2017 - RANGHANOI

Thiết kế và phát triển bởi - BAMBU®