Adv1

Bảo hành

THỜI GIAN BẢO HÀNH

Dịch vụ

Thời gian

1- Hàn răng, hàn khe thưa
6 tháng
2- Phủ men răng
1 năm
3- Hàm nhựa cứng
1 năm
4- Hàm nhựa dẻo
2 năm
5- Hàm khung kim loại thường
2 năm
6- Hàm khung Titan
3 năm
7- Răng sứ hợp kim thường Ni-Cr
2 năm
8- Răng sứ Titan
5 năm
9- Răng sứ Alumina
3 năm
10- Răng sứ Zirconia
5 năm
11- Răng sứ Cercon
10 năm
12- Răng sứ Quý kim Jelenko
12 năm
13- Răng sứ Dresden
5 năm
14- Răng sứ Titan Berlin
10 năm
15-  Răng sứ Bạc Hamburg
12 năm
16-  Răng sứ Quý kim Berlin
15 năm

Copyright © 2017 - RANGHANOI

Thiết kế và phát triển bởi - BAMBU®