Adv1

Răng sứ kim loại

Răng sứ kim loại

Được cấu tạo bởi :
Lớp sứ phủ bên ngoài và sườn bên trong bằng hợp kim.
Tùy vật liệu hợp kim của sườn mà có các tên gọi khác nhau như:

- Răng sứ hợp kim thường (sườn là hợp kim Crôm- Niken Ni-Cr) 
- Răng sứ Titan (sườn là hợp kim Titan)
- Răng sứ Bạc (sườn là hợp kim Bạc Ag-Pd)
- Răng sứ quý kim (sườn là hợp kim vàng Au-Pt) 

Ranghanoi có nhiều loại răng sứ kim loại để bạn lựa chọn :

- Sứ Quý kim Jelenko : Sườn là hợp kim vàng Jelenko của Mỹ & sứ Ceramco3 của Mỹ.


- Sứ Titan : Sườn là hợp kim titan của Mỹ, sứ Ceramco3 của Mỹ.


- Sứ hợp kim Ni-Cr : Sườn là hợp kim Ni - Cr của Mỹ, sứ Ceramco3 của Mỹ.

Các sản phẩm mới:

- Sứ Dresden  : Sườn hợp kim Ni-Cr 4ALL của Đức & sứ Ivoclar của Đức.

- Sứ Titan Berlin : Sườn hợp kim titan TILITE
 của Mỹ & sứ Ivoclar của Đức.

- Sứ Bạc Hambugn : Sườn hợp kim bạc d.SIGN 59 của Đức & sứ Ivoclar của Đức.

- Sứ Quý kim Berlin : Sườn hợp kim vàng ORPLID Keramik 5 của Đức & sứ Ivoclar của Đức.

Copyright © 2017 - RANGHANOI

Thiết kế và phát triển bởi - BAMBU®